Negocjacje i rozwiązywanie konfliktów

Zadzwoń do nas:

91 488 21 12

logo

Mariana Rapackiego 8A

71-467 Szczecin

Szkolenia

W zakładce szkolenia:

  1. Ilość miejsc ograniczona
  2. Pierwszeństwo kwalifikacji dla osób które nie brały udziału w poprzednich szkoleniach
  3. Bezwzględne warunki uczestnictwa:
  • Wypełnienie i przekazanie na 3 dni robocze przed rozpoczęciem szkolenia w oryginale wszystkich niezbędnych dokumentów
  • Podanie numeru pesel
  • Miejsce zamieszkania na terenie województwa zachodniopomorskiego
  • Podanie nazwy i adresu zakładu pracy / nazwy i adresu miejsca samozatrudnienia
  • Zgłoszenie chęci skorzystania z noclegu na 7 dni przed terminem szkolenia (przy odległości powyżej 50 km)

SZKOLENIA ORGANIZOWANE W RAMACH PROJEKTU „Zachodniopomorskie Centrum Arbitrażu i Mediacji: ZCAM”

Uczestnikami szkoleń mogą być:

a) Przedstawiciele sądownictwa (sędziowie, urzędnicy i inni pracownicy zatrudnieni w Sądach powszechnych na terenie woj. Zachodniopomorskiego),
b) Przedstawiciele prokuratury (prokuratorzy, urzędnicy i inni pracownicy zatrudnieni w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury z terenu woj. Zachodniopomorskiego),
c) Przedstawiciele środowiska mediatorów (mediatorzy i inni pracownicy centrów działających w zakresie mediacji w sprawach gospodarczych)

Dokumenty do pobrania