Negocjacje i rozwiązywanie konfliktów

Zadzwoń do nas:

91 488 21 12

logo

Mariana Rapackiego 8A

71-467 Szczecin

O centrum

ZCAM

Zachodniopomorskie Centrum Mediacji i Arbitrażu

Zachodniopomorskie Centrum Arbitrażu powstało aby podejmować próby doprowadzania do ugody i satysfakcjonującego obie strony rozwiązania. Mediacje to świetna inicjatywa, która stworzy stronom szansę na samodzielne, szybkie i w miarę tanie rozwiązanie sporu w formie polubownego porozumienia.Sprawy o zapłatę, rozwiązanie lub niewykonanie umowy, podział majątku czy rozwód – to tylko kilka z przykładów przedmiotów mediacji, w których można uzyskać poradę. Celem naszego działania jest popularyzacja ideii mediacji i jej rozwój. Jest lepsza niż najlepszy wyrok, bo zmusza ludzi do porozumienia, wygaszając konflikty, na nowo kształtuje relację zwaśnionych stron.

Mediacje prowadzą profesjonalni doradzcy, którzy zarządzają konfliktem. Osoba bezstronna i pozostająca bez wpływu na wynik rozmów pomiędzy stronami konfliktu, pomaga uczestnikom mediacji w wypracowaniu satysfakcjonującego obie strony rozwiązania

Pliki do pobrania

Mediacja powinna być traktowana jako "misja dobrych usług"

Współpraca

Nasi partnerzy

Współpraca jest ważnym elementem w kontaktach biznesowych.